Vi har nå gått over på ett nytt digitalt medlemsregister der du kan registrere deg som medlem i IL Fram. Webadressen MinIdrett.no

Om du allerede har registrert deg der, vil vi oppfordre deg til å kvalitetssikre oppført personalia. Her kan du betale kontingent, treningsavgifter og generelt vedlikeholde ditt medlemskap hos IL Fram, samt melde deg på arrangement og turneringer.

En annen funksjon er at du kan administrere familiemedlemskap gjennom MinIdrett.

Alle som driver idrett gjennom vårt idrettslag, plikter å betale medlemskontingent. Kontingent dekker bl.a. forsikring. Avvik fra dette vil bli fulgt opp. Vi håper også på at mange foreldre støtter opp om laget og gjennom bidrag av medlemskontingent er med på god drift i gruppene.

Skulle  det være andre henvendelser vedrørende deres medlemskap sender du e-post til oss på post@ilfram.no